Red Bull, onderdeel van Energy Drinks Europe (EDE)

Sinds 2010 behartigt EDE (Energy Drinks Europe) de belangen van grote, kleine en middelgrote Europese  producenten van energiedrank. EDE wil individuele bedrijven helpen met groeien, hun leiderschap in de branche verder uitbouwen en het gesprek met aandeelhouders stimuleren.

EDE heeft een edragscode opgesteld. Deze code bestaat uit een aantal regels over de samenstelling, marketing en etikettering van energiedranken op een vrijwillige basis. Red Bull handelt ook volgens deze code. Als je meer wilt weten over deze regels, ga dan naar: http://www.energydrinkseurope.org/code-of-practice/